Catherine Delasalle presenteert

Vrijheid in Zang & Zelfexpressie

via de Feldenkraismethode

Dit jaartraject reikt sleutels aan om je los te maken van de patronen die je beperken. Het doel van dit traject is om vertrouwen te vinden in zowel de spreek- als zangstem. Dit betekent: je stem laten horen, durven improviseren en energie putten uit de eigen stem, voor jezelf en voor de anderen.

De Feldenkraismethode brengt via een bewustwording van lichaamsbewegingen een verhoging teweeg van de capaciteit om te leren, de neuroplasticiteit van de hersenen en de capaciteit om op ieder moment een nieuw antwoord te kunnen geven op een nieuwe situatie. De Feldenkraismethode wordt gehanteerd in een waaier aan toepassingen, gaande van emotionele blokkades of chronische pijn verhelpen tot hernieuwde vrijheid vinden in het leven.

Dit jaartraject in het kort

  • Je leert om je af te stemmen op die sensaties die jou aangeven welke oude conditioneringen jezelf in de weg staan.
  • Je lichaam herbergt een schat aan informatie en via de Feldenkrais methode leer je om te luisteren, te voelen en nieuwe linken te leggen. Automatisch vergroot de afstemming op en alignement met je ware zelf.
  • Je bouwt een diepgeworteld vertrouwen op in je spreekstem en in je zingen, om gehoord te worden in wie je bent.
  • Je leert improviseren en vindt in je eigen stem een bron van kracht en energie voor jezelf en anderen.

Zes themaweekends

30 september - 1 oktober
Bewustwording van de diafragma’s in relatie tot lichaamshouding, de energetische centra en de stem

18-19 november
De ruimte en de stem, het openen van de mond, de innerlijke resonantieruimtes en de verbinding met de buitenruimte

13-14 januari
Het oor, het gehoor en de stilte

3-4 maart
Ritme en articulatie

28-29 april
De kaken en de lippen

2-3 juni
Je wortels terugvinden doorheen de stem

Iedere weekend van 10u30 tot 17u. Het is ook mogelijk om in te schrijven voor afzonderlijke weekends (zie onderaan pagina).

Praktische info

Locatie: The Healing Garden
www.the-healing-garden.be
Een prachtige plek om te herbronnen.

Prijs: 1050 euro 
Factuur als attest voor professionele opleiding beschikbaar

Catherine Delasalle begeleidt aan de hand van de Feldenkraismethode in dialoog met BMC (body mind centering) en EFT (emotional freedom technique). Met deze psychosomatische techniek heeft Catherine 15 jaar ervaring. EFT maakt het mogelijk om op een veilige manier nieuwe innerlijke ruimte te maken en je eigen potentieel te vergroten.
Catherine laat zich gidsen door haar ervaringen als vrouw, zangeres en therapeute.

Ieder weekend wordt er gewerkt rond een ander thema. Er zijn echter ook vaste bouwstenen die telkens terugkomen

Verkenningen van bewegingen en geluiden volgens de Feldenkrais methode
Oefeningen in groep, samen zingen zonder prestatie- of competitiedruk, volgens eigen ritme en comfort
Meditatiemomenten via geluid: neuriën
Zingen van de klinkers en de klank van de chakras
Een EFT-sessie. Je leert ook hoe je dit zelf verder kunt beoefenen als tool voor jezelf en anderen
Oefeningen om tussen de weekends thuis te exploreren

 

Catherine Delasalle wordt gevraagd in het binnen- en buitenland voor het geven van opleidingen, cursussen en workshops in stembevrijding en bewustzijnswerk. In Gent en Brussel biedt ze reeds vele jaren haar eigen cursussen aan.

Ze kan steunen op haar jarenlange ervaring als zangeres en artiest om de Feldenkraismethode in te zetten als middel om de relatie met te stem de bevrijden en te verbeteren.

Geniet van Catherine's laatste album 'Les Grands Oiseaux'.

"Feldenkrais heeft in zekere zin mijn leven veranderd door mijn levenskwaliteit te verbeteren. Mijn lichaam is meer van mij geworden in de zin dat ik er mij volledig in thuis voel. Daardoor heb ik bij het acteren en zingen meer creatieve ruimte gekregen." -Marc B.

"Catherine geeft de lessen op een heel bewuste en geïntegreerde manier, vanuit een eigen weten en draagt dit op een heel rustige en uitnodigende manier over aan de aanwezigen. Op haar eigen manier omzeilt ze onze rationele mind en via het in vraag stellen van aangeleerde gewoontes, ontdekken we nieuwe dingen in en over ons lichaam." -Kurt S.