Het Onderwijsmagazine Klasse kwam Jacob interviewen over het belang van zingen in de klas en de angst die veel leerkrachten ondervinden om te zingen voor en met hun klas.

Lees hier het volledige interview 

Jacob ontwikkelde tools om zang terug in de klas te brengen. Enerzijds is zingen in de hoofden van velen een activiteit geworden voor de happy few met een uitzonderlijk zangtalent. Dit is uiteraard een foute overtuiging, want iedereen kan zingen! Anderzijds is het traditionele repertoire verloren gegaan. Leerlingen zijn niet langer geïnteresseerd om Katholieke of Vlaamse liedjes te zingen. Er is nood aan frisse nieuwe melodieën en teksten die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen of jongeren.

De voordelen van zingen op school

De leerling individueel

Zingen maakt je gelukkig en zorgt voor een afname van fysieke en emotionele spanning en stress. Niet onbelangrijk voor scholen: het zorgt voor een verhoging van de cognitieve en creatieve vaardigheden bij de leerlingen en bij specifieke zangformats integreert zingen zelfs leerstof in de hersenen. Na het zingen krijgt de school met andere woorden slimmere, meer vaardige, creatievere en gelukkigere leerlingen terug!

Daarnaast zorgen de juiste zangformats ervoor dat leerlingen naar zichzelf luisteren en in hun gevoel komen. Zingen kan erg naakt aanvoelen, omdat het een directe expressie is van jezelf. Authentiek zingen brengt vaak gevoelens met zich mee. Expressie geven aan die gevoelens zorgt dan weer voor een groei in emotionele vaardigheden.

De klas

Zingen verbindt mensen. Wat de 'staat' van een klasgroep ook moge zijn, of wat de attitude van de leerlingen ook is, het juiste zangformat zal de groep verbinden en verenigen. Bovendien kunnen levende thema's en onderstromen naar boven komen via het creatief proces van schrijven van liedjesteksten.

Onder juiste begeleiding kan een veilig klimaat worden gecreëerd waar leerlingen zichzelf durven tonen. Het gemeenschappelijk streven naar harmonie in de muziek zorgt ervoor dat leerlingen zich op elkaar afstemmen; eerst letterlijk via dat streven naar muzikale harmonie en vervolgens groeit de groep ook werkelijk dichter naar elkaar toe. Het zingen vanuit ieders kwetsbaarheid creëert een groepsdynamiek van onverwacht veel empathie, respect en wederzijdse zachtheid.

De school

In het onderwijs ligt de focus voornamelijk op de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Zingen vormt een aangename afwisseling op het aanleren van leerstof op de schoolbanken. Een school die daarop inzet geeft een signaal aan alle leerlingen en leerkrachten dat het ook belang hecht aan andere vaardigheden, naast de cognitieve. De zingende school vormt een gemeenschap die deze visie uitdraagt.

Zingen geeft de school een andere uitstraling en zorgt voor verbondenheid. Het voordeel van samen zingen met de ganse schoolgroep is dat de oudere leerlingen een voorbeeld en steun kunnen zijn voor de jongere leerlingen, iets wat op klassikaal niveau niet kan. Via de taal van de muziek vervaagt het onderscheid in leeftijd, de kleren die men draagt en de rol die men speelt. De school wordt tijdens het zingen één.

Formule KLAS

Jacob neemt de klas mee op een reis naar binnen, naar volle vreugde en verbondenheid. Hij vertelt over de kracht en de impact van zang. Hij geeft voorbeelden van mensen die nu veertig zijn en sinds hun twaalfde niet meer voor een groep hebben gezongen, omdat ooit één leerkracht of klasgenoot met hen heeft gelachen. Hij spreekt over de 'Photoshop van de zang': autotune; en hoe nefast het is, om zich te meten aan de popsterren.

Vervolgens nodigt Jacob de leerlingen uit om hun ervaring rond zang te delen. Om te vertellen waarom ze graag zingen, of juist niet graag zingen. Wat hen bang of verlegen maakt. Alles mag en kan hier gezegd worden.

Daarna brengt Jacob concrete oefeningen naar voor die de leerlingen tot zichzelf brengen. Hij leert ze naar zichzelf luisteren. Tot slot komt de piano erbij en wordt er aan een lied gewerkt, waarbij de leerlingen het thema en de tekst aanbrengen. Het effect van de vreugde, groepsbinding en zelfvertrouwen blijft nazinderen.

Formule SCHOOL

Jacob gaat met die leerlingen aan de slag die zin hebben om te zingen. Zij vormen de kerngroep die de rest van de school mee aan het zingen doet krijgen.

Gedurende een halve dag werkt Jacob met hen aan een schoollied, een hedendaagse song helemaal uniek voor de school. Hij begeleidt de leerlingen om een sterke tekst te maken en zet deze samen met hen op muziek. Hij zorgt voor de nodige (vocal) coaching zodat de leerlingen een sterke zangroep vormen.

Later wordt de song aangeleerd aan de rest van de school. Jacob is ervaren in het begeleiden van dit proces. Hij zorgt hierbij voor een plezante vocale opwarming, stelt de leerlingen op hun gemak en brengt met zijn piano extra sfeer.

Ben je een leerling, leerkracht, ouder of directielid en wil jij een ambassadeur zijn om zingen terug in jouw school te brengen? 

Sfeerbeeld tijdens Zangatelier

Afrikaanse medley