Twijfel om te zingen?

De meeste mensen kunnen wel degelijk zingen. Ze dénken alleen van niet, omdat iemand met autoriteit – een ouder, een leraar – dit ooit tegen hen heeft gezegd. Eén zo’n opmerking kan een leven lang doorwerken. Zingen is iets heel persoonlijks. Wanneer iemand tegen jou zegt dat je vals zingt, is het haast alsof diegene zegt “Amai, gij hebt een lelijk gezicht!”. Het raakt je hele zijn.

Bij de meeste mensen zit het ik-kan-het-niet-gevoel zo diepgeworteld, dat ze hebben afgeleerd om naar zichzelf te luisteren.

De muziek die wij tegenwoordig horen op de radio, is gefinetuned tot in de perfectie. Hypergeschoolde zangers als Beyoncé en Justin Timberlake zingen soms wel 15 takes in, zinnetje voor zinnetje, die achteraf ook nog eens worden bewerkt. Zo willen kunnen zingen, is vergelijkbaar met eruit willen zien als een gefotoshopt covermodel: onrealistisch. Ieder mens heeft een eigen manier van zingen, een unieke klankkleur. Zingen begint bij de liefde voor die natuurstem terugvinden.

Het is een groeiproces. Een boom die je insnoert gaat niet plots bloeien als je de touwen losmaakt. Sommige mensen zijn al op 6-jarige leeftijd geknakt. Zingen brengt bij hen een hoop onaangename gevoelens naar boven, daar hebben ze geen zin in. “Ik kan niet zingen” is een uitvlucht. Ze zijn bang van de emoties die ermee gepaard gaan. Dat maakt de zangworkshop vanzelf therapeutisch.

Zingen is het verleden en de toekomst. Het is iets wat eigen is aan de maatschappij, iets wat er altijd is geweest. Net als de natuur. Nu zitten we in een periode waarin het samen zingen naar de achtergrond is verdwenen, maar ik ben ervan overtuigd dat we het belang ervan zullen herontdekken. Willen we een mensheid die in harmonie samenleeft, dan moeten we zingen. Terug in contact komen met ons gevoel. Als we dat kunnen voor onszelf, dan kunnen we het ook voor onze buur of voor een vreemdeling.

Fragmenten uit een artikel met Jacob in Klasse. Lees hier het volledige artikel. 

Wat zegt de wetenschap?

Onderzoeken naar de voordelen van zang en samenzang tonen aan de zingen ontzettend veel positieve gevolgen met zich meebrengt. Onderstaande lijst is gebaseerd op 27 verschillende wetenschappelijke bronnen.

Psychologische effecten
 • Algemene verbetering in de gemoedstoestand
 • Grotere levenskwaliteit
 • Verhoogd gevoel van 'spiritualiteit'
 • Vergroot het zelfvertrouwen
 • Loslaten van emotionele spanningen
 • Genereert een positief gevoel
 • Vermindert gevoelens van stress en angst
 • Positief effect bij mensen die kampen met depressie
Sociale effecten (bij zingen in groep)
 • Harmoniseert de groep
 • Er ontstaat een gevoel van verbondenheid
 • Positief effect op sociaal gedrag in dagelijks leven
 • Er ontstaat een verlangen naar connectie en samenwerking
 • Experiment met een koor van gevangenen: betere relaties met elkaar én met de cipiers. Meer affectie naar elkaar toe. En ook een toename van persoonlijke groei, empowerment, richting/doel in het leven.
Fysieke effecten
 • Meer verbinding met het lichaam
 • Versterkt het immuunsysteem door de aanmaak van Secretory Immunoglobulin A (sIgA) bij het zingen
 • Verbetering van de ademhaling en longfuncties
 • Verbetering van de hartfuncties
 • Algemene ontspanning
 • Het verhelpen van snurken
 • Maakt de omgang met chronische pijn dragelijker
 • Zingen help mensen met diverse ziekten om sommige activiteiten alsnog te kunnen doen. Bijvoorbeeld: al zingend kunnen mensen met zware Parkinson alsnog wandelen. Of mensen met aangetast spraakvermogen kunnen al zingend alsnog communiceren, omdat via zingen taal langs andere delen van de hersenen verwerkt dan via spraak.
Effecten van toepassing op onderwijs en educatie
 • Vergroot de capaciteit om abstract te denken
 • Vergroot de creativiteit en originaliteit
 • Positief effect op de motorische ontwikkeling
 • Zeer effectief - beter dan het leren van gelijk welk instrument - om een muzikaal gevoel te ontwikkelen.
 • Helpt als ondersteunend middel bij het leren lezen

Jacob ging op zoek naar onderzoeken en proefschriften rond zingen en samenzang. Hij stelde een artikel samen gebaseerd op 27 wetenschappelijke bronnen. Download het artikel hier gratis.

Wat zegt Jacob?

Tijdens mijn individuele sessies en workshops voor groepen heb ik vele van de positieve effecten kunnen waarnemen die hierboven staan opgelijst.

Toch zijn er nog enkele belangrijke effecten die ik opmerk, die (nog) niet terug te vinden zijn in de wetenschappelijke lectuur. Een van de redenen daarvoor kan zijn, dan deze effecten niet plaatsvinden bij alle 'formats' van zingen. Ik merk bijvoorbeeld een groot verschil tussen koorzang met partituur en improvisatie. Het is alsof het bijna over twee totaal verschillende activiteiten gaat. De meeste onderzoeken veralgemenen dan ook 'zang', zonder een verder onderscheid te maken tussen de verschillende soorten zangformats.

Persoonlijke transformaties

Zingen is een bijzonder krachtige vorm van therapie. Naast de hierboven opgelijst gevoelens van geluk en ontspanning, draagt zingen het potentieel in zich om persoonlijke transformaties te ontketenen en te verankeren.

De meeste mensen identificeren zich enorm met hun fysieke lichaam en dus ook met hun stem. Stel dat er iemand met een toverstok jou 10 cm doet groeien in één uur tijd. Je zou je ogen niet kunnen geloven en heel je wereldbeeld zou veranderen. Dat kan uiteraard niet. Maar je stem is flexibeler dan je lichaam...
Stel nu dat je al 20 jaar zingt met een dun en stil stemmetje. Zo ken je jezelf. Je hebt nog een vage herinnering aan jezelf als kind waarbij je wel kon/durfde luid en krachtig zingen. En dan slaag je er plots na een uurtje in om vanuit je buik met een enorm krachtige stem te zingen. Wel, mensen geloven hun eigen oren niet. Het opent mogelijkheden.
Men durft klank te geven aan pijn, verdriet, kwaadheid die er soms al heel lang zit opgeslagen. En dán komt er een stem van vrijheid en vernieuwde authenticiteit.

 • Via zang persoonlijke transformaties ontketenen, faciliteren en verankeren
 • Klank geven aan opgeslagen emoties. Werkt bevrijdend en heeft een positief effect op persoonlijke relaties.
 • Versterken van bepaalde eigenschappen via specifieke klanken en muziek. Of het nu daadkracht, rust of zachtheid is, er zijn versterkende klanken om alle mogelijke eigenschappen of zijnstoestanden te ontwikkelen en ondersteunen in jezelf.

Theta-hersengolven

De wetenschap staat nog maar in haar kinderschoenen bij het leggen van verbanden tussen hersengolven en aspecten van zijnstoestanden, leren, dromen, slapen. Desalniettemin is er al vrij veel aangetoond waarop ik me baseer om mijn eigen praktijk te kaderen.

Mensen komen altijd binnen voor een workshop of individuele sessie in een Beta-staat. B voor busy. De meeste mensen hebben een absolute overactiviteit van Beta-hersengolven. Deze heb je ondermeer nu, bij het lezen van deze tekst, of tijdens het spreken met iemand etc.
Maar sluit zo meteen even je ogen en adem drie maal diep in door de neus en dieper uit door de mond. De langere uitademhaling vertraagt je hersengolven op natuurlijke wijze tot Alpha-golven. voor Awareness. Je bent nu in een rustige staat, maar toch alert.

Tijdens de individuele sessies en sommige workshops ga ik echter nog verder. Door gebruik te maken van specifieke pianomuziek (steeds improvisatie) vertraag ik je hersengolven nog meer, tot Theta-golven. voor Transformation. Deze golven komen ook voor bij diepe meditatie, doezelen, dagdromen of van nature bij mensen met 'ADHD' die niet 'bij de les kunnen blijven'.
Wat is er nu zo fantastisch aan die hersenfrequenties?

 • Je komt in een fundamenteel andere staat terecht dan de gewoonlijke 'beta'-staat. Hierdoor ben je plots anders en zijn er dingen mogelijk die je voorheen niet mogelijk achtte.
 • Brengt via visualisaties inzichten over je eigen leven rechtstreeks uit het onderbewuste naar boven
 • Stelt je in het vermogen tot zelfheling
 • Maakt het mogelijk om diepgewortelde overtuigingen te veranderen

Er zijn ook nog Gamma- en Delta-golven die beiden erg veel potentieel in zich dragen, maar daar ben ik nog volop bezig met zelfonderzoek en experiment.

Individuele sessie

Ik heb zin om te zingen. Ik hou van zingen. Ik wil mijn 'authentieke' stem vinden. Ik ben bang om te zingen of heb twijfels. Ik wens mijn stem te gebruiken als tool voor groei en transformatie. Ik voel dat ik wil klank geven aan opgeslagen emoties. Ik wil mijn stem gebruiken als gids voor de nieuwe richting in mijn leven.

Vind je jezelf terug in één of meerdere van deze zinnen? Dan is een individuele sessie iets voor jou.